6 เรื่องต้องรู้ ก่อนทำพาสปอร์ตไปเที่ยวต่างประเทศ

เมื่อจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ อันดับแรกก็ต้องทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งวันนี้เราก็มี 6 เรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตมาบอกกัน ไปดูกันเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

1.พาสปอร์ตมี 3 ประเภท

พาสปอร์ตมีทั้งหมด 3 ประเภทหลักๆ ซึ่งคุณจะต้องทำพาสปอร์ตให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยหากต้องการทำพาสปอร์ตเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว ก็ต้องทำประเภทสำหรับการเดินทางทั่วไป ที่มีไว้สำหรับท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะ

2.พาสปอร์ตมีอายุ

การทำพาสปอร์ตไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวเที่ยวได้ตลอดชีพ เพราะพาสปอร์ตก็มีวันหมดอายุเหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 5 ปี ดังนั้นหากพาสปอร์ตของคุณใกล้หมดอายุแล้ว ก็ควรไปต่ออายุทันทีเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง โดยจะเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุพาสปอร์ตประมาณ 1,000 บาท

3.เอกสารที่ต้องใช้

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการไปทำพาสปอร์ต คุณจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและอนุมัติการทำพาสปอร์ตได้ทันที โดยเอกสารที่ต้องใช้ก็มีดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ (ถ้ามี)

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำพาสปอร์ตนั้นไม่ยากเลย แต่สำหรับใครที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีการรับรองจากพ่อแม่ด้วย ดังนั้นเอกสารที่ต้องใช้จึงมีดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ของตัวเอง พ่อ และแม่)
  • พ่อและแม่ต้องมาเซ็นยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

4.วิธีรับหนังสือเดินทาง

เมื่อยื่นเรื่องทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเลือกวิธีรับหนังสือเดินทางได้ 2 วิธีด้วยกัน นั่นคือการรับผ่านทางไปรษณีย์และการมารับด้วยตนเอง แต่จะรับด้วยตนเองได้เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่กรุงเทพฯ เท่านั้น นอกจากนี้หากใครไม่สะดวกก็สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปรับแทนได้อีกด้วย

5.ทำพาสปอร์ตเร่งด่วนได้

การทำพาสปอร์ตโดยปกติจะต้องรอประมาณ 3-5 วัน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตอย่างเร่งด่วน ก็มีบริการทำพาสปอร์ตแบบด่วนที่สุด โดยจะมีทั้งแบบได้รับเล่มเลยในวันที่ทำ และแบบได้รับเล่มในวันถัดไป ซึ่งหากต้องการรับเล่มเลยจะต้องทำที่กรมการกงสุลเท่านั้น และมีค่าธรรมเนียม 3000 บาท

6.ต้องพกพาสปอร์ตเมื่อเดินทางเสมอ

หลังจากทำพาสปอร์ตแล้ว คุณจะต้องพกติดตัวเมื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเสมอ ทั้งนี้ควรถ่ายสำเนาแยกเก็บเอาไว้ด้วย เพราะหากหนังสือเดินทางฉบับจริงหายก็ยังมีสำเนาไว้ยืนยันได้นั่นเอง และหากทำหนังสือเดินทางหาย คุณจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

  • แจ้งความที่สถานีตำรวจ
  • ทำเล่มใหม่ โดยใช้ใบแจ้งความกับบัตรประชาชนยื่นคำร้อง
  • แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเล่มเก่าหาย

พาสปอร์ตถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจะต้องมี ดังนั้นหากคุณยังไม่มีพาสปอร์ตก็ควรรีบไปทำโดยด่วน ส่วนใครที่หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุแล้ว ก็ควรไปต่ออายุให้เรียบร้อยโดยควรต่อทันทีเมื่อพาสปอร์ตมีอายุต่ำกว่า 6 เดือนนั่นเอง